III Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne
ESKULAP
Lublin, 3 grudnia 2016 r.

• prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe
• dla studentów, doktorantów i naukowców
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wartościowe wykłady specjalne
wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
• publikacja artykułów – 5 pkt. MNiSW
(dotychczas opublikowane monografie dostępne są tutaj)
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia

➡ śledź nas na Facebooku ⬅

III Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP to kontynuacja zrealizowanego w grudniu 2014 roku unikalnego wydarzenia naukowego. Po otrzymaniu dużej liczby pozytywnych komentarzy organizatorzy postanowili podjąć trud organizacji kolejnej edycji. Tematyka wydarzenia dotyczy zagadnień z zakresu szeroko rozumianej branży medycznej i nauk pokrewnych. Komitet organizacyjny dysponujący bogatym doświadczeniem z zakresu organizacji wydarzeń, publikacji prac naukowych i popularyzacji nauki dołoży wszelkich starań, aby jakość wydarzenia i satysfakcja uczestników była jak najwyższa.

Do uczestnictwa w wydarzeniu zapraszamy pracowników naukowych, studentów, doktorantów oraz przedstawicieli firm, którzy są zainteresowani prezentacją wyników prac badawczych i przeglądowych w ramach prezentacji ustnej lub też w formie posteru naukowego. Zachęcamy również do uczestnictwa w przygotowaniu monografii naukowej (autorzy rozdziału otrzymają 4 pkt. MNiSW). Szczegóły na ten temat dostępne są w zakładce publikacja.

W ramach III Ogólnopolskiego Sympozjum Biomedycznego ESKULAP przygotowujemy dla Państwa panele dyskusyjne w ramach poniższych sekcji tematycznych (nazwy robocze):
– choroby nowotworowe;
– biocybernetyka w medycynie;
– choroby cywilizacyjne;
– inżynieria biomedyczna;
– innowacyjne metody leczenia (terapie genowe, komórki macierzyste i inne);
– ekonomia i finanse projektów medycznych/placówek medycznych/firm branżowych.

Misja

Motto misyjne: Zainicjować współpracę i nakierować efekty prac na rozwiązanie aktualnych problemów ludzi.

Wizja

Stworzyć największy i najbardziej prestiżowy branżowy panel dyskusyjny na świecie.

Gośćmi Honorowymi III Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego ESKULAP są:

prof. dr hab. n. farm. Anna Malm
prof. dr hab. Jolanta Rzymowska

Grono Komitetu Naukowego III Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego ESKULAP zaszczycą:

prof. dr hab. n. farm. Anna Malm
prof. dr hab. Jolanta Rzymowska
prof. dr hab. Teresa Kulik
dr hab. Anna Pacian
dr n. praw. Jolanta Pacian
dr Anna Serefko
dr Kinga Zdunek

Patronaty Honorowe

 
 

Patronaty Medialne

 
 

Organizatorzy