Dnia 6-7 grudnia 2014 r., na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyło się I Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP. Organizatorem głównym konferencji była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop, Prezydent Miasta Lublin-Krzysztof Żuk oraz Marszałek Województwa Lubelskiego- Sławomir Sosnowski.

Celem sympozjum była wymiana doświadczeń m.in. w zakresie chorób nowotworowych i cywilizacyjnych, innowacyjnych metod leczenia, inżynierii biomedycznej oraz biocybernetyki w medycynie. Gośćmi honorowymi wydarzenia była Pani dr Paulina Własiuk, która zaprezentowała referat pt. „Immunoterapia peptydowa – model doświadczalny czy przyszła opcja terapeutyczna w chorobach nowotworowych układu krwiotwórczego?‘’ oraz Pan dr Łukasz Pietrzyk, autor wykładu inauguracyjnego pt. „Symulacja medyczna jako punkt spotkania medycyny i nauk technicznych”. W wydarzeniu wzięło udział ok. 120 uczestników, którzy przedstawili swoje prace w postaci prezentacji i posterów. Najlepsze prace zostały wyróżnione i ogrodzone upominkami, ufundowanymi przez Rade Doktorantów Uniwersytetu Medycznego. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom Sympozjum.

Załączniki

Facebook