Opłaty - Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP
Termin rejestracji*
Udział stacjonarny/zdalny^*
Publikacja rozdziału w monografii
23.06.2021 r. – 15.07.2021 r.
269 zł**

189 zł***
16.07.2021 r. – 16.09.2021 r.
299 zł**
17.09.2021 r. – 29.11.2021 r.
329 zł**
Uczestnictwo w Sympozjum obejmuje:
Udział bierny
Udział czynny
Udział w wykładach
TAK
TAK
Certyfikat uczestnictwa
TAK
TAK
Prezentację zgłoszonego tematu
NIE
TAK
Dyplom potwierdzający prezentację zgłoszonego tematu
NIE
TAK
Materiały konferencyjne (książka z numerem ISBN)
TAK
TAK
Startpack – gadżety konferencyjne
TAK
TAK
Całodzienna przerwa kawowa^**
TAK
TAK
Lunch^**
TAK
TAK
Udział w spotkaniu integracyjnym
TAK
TAK

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa biernego/czynnego wraz z publikacją rozdziału w monografii:
VIII Eskulap uczestnik bierny/czynny, rozdział, IMIĘ i NAZWISKO autora korespondencyjnego,
– uczestnictwa biernego: VIII Eskulap uczestnik bierny, IMIĘ I NAZWISKO uczestnika,
– uczestnictwa czynnego: VIII Eskulap uczestnik czynny, IMIĘ I NAZWISKO uczestnika.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: kontakt@sympozjum-eskulap.pl w ciągu 7 dni od daty dokonania przelewu.

Faktury
Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie danych (tj. nazwa, adres oraz NIP) na adres kontakt@sympozjum-eskulap.pl w ciągu 7 dni od daty dokonania płatności.

Faktury są wystawienie wyłącznie na mailową prośbę uczestnika, tylko tak dokonane zgłoszenie powoduje przesłanie faktury drogą elektroniczną oraz uprawnia do odbioru wersji papierowej podczas rejestracji w dniu Konferencji, jednak nie później niż 14 dni przed wydarzeniem. Brak wpłaty w podanym terminie oznacza rezygnację z udziału w wydarzeniu i usunięcie zgłoszenia z rejestracji.


^* wysokość opłaty konferencyjnej jest taka sama niezależnie od wybranej formy. Uczestnicy zdalni otrzymają papierowe materiały konferencyjne w formie fizycznej po wydarzeniu, opłata uwzględnia również dodatkowe elementy organizacyjne jak streamowanie na żywo, dostęp do platformy itp.

^** dostosowana do panujących warunków sanitarno-epidemiologicznych, wytycznych i rekomendacji

*opłatę rejestracyjną oraz za rozdział w monografii należy uiścić w ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia rejestracji uczestnictwa w Konferencji. Brak wpłaty w ciągu 7 dni liczonych od daty otrzymania potwierdzenia dokonania rejestracji, oznacza rezygnację z udziału w wydarzeniu i usunięcie zgłoszenia z rejestracji.

**opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.

***opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 189 zł.

Facebook