Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

prof. dr hab. inż. Marek Gzik
Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska
dr hab. Urszula Kosikowska, prof. UM
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. med. Agnieszka Bartoszek
Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. o zdr. Mariola Janiszewska
Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. n. med. Paweł Kalinowski
Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. farm Katarzyna Klimek
Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Magdalena Mizerska-Kowalska
Zakład Wirusologii i Immunologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr n. med., dr n. prawn. Łukasz Pilarz
Oddział Otolaryngologii, Szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o. w Gliwicach
Facebook