Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

prof. dr hab. n. med. Tomasz Demkow
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz
Instytut Genetyki Człowieka, Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. n. med. Andrzej Semczuk
II Katedra i Klinika Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. med. Agnieszka Bartoszek
Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Maciej Frant
Zakład Chorób Świń, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
dr Anna Kiersztan
Zakład Regulacji Metabolizmu, Instytut Biochemii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
dr Dorota Nieoczym
Katedra Fizjologii Zwierząt i Farmakologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr n. med. Piotr Olcha
Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Monika Osińska-Jaroszuk
Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Anna Pacian
Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. praw. Jolanta Pacian
Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. farm. Anna Serefko
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Katarzyna Socała
Katedra Fizjologii Zwierząt i Farmakologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Facebook