Komitet Naukowy - Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP

Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

prof. dr hab. n. med. Jerzy Bełtowski
Katedra i Zakład Patofizjologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
prof. dr hab. Ewa Flaczyk
Katedra Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. inż. Arkadiusz Gertych
Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska
dr hab. Joanna Kołodziejczyk-Czepas,
prof. UŁ
Katedra Biochemii Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
dr n. o zdr. Mariola Janiszewska
Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Anna Kiersztan
Zakład Regulacji Metabolizmu, Instytut Biochemii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
dr n. med. Katarzyna Kocka
Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. o zdr. Katarzyna Pawlikowska-Łagód
Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej, Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Facebook