Abstrakty - Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP

Przydatne informacje dotyczące zarówno abstraktów wystąpień ustnych, jak i posterów naukowych:
• abstrakty wystąpień ustnych oraz posterów należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 29 listopada 2021 r.
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim i angielskim,
• długość jednego abstraktu to 1000 do 1500 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania, ,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne,
• wystąpienia ustne, jak i postery naukowe mogą mieć maksymalnie 3 autorów (istnieje możliwość odstępstwa, jednak po uprzednim zgłoszeniu tego na adres kontakt@sympozjum-eskulap.pl i uzyskaniu jednoznacznej zgody Komitetu Organizacyjnego).

Facebook