Informacje - IV ESKULAP
10 kwietnia – 10 listopada 2017 r. – zgłoszenie udziału na Konferencję (szczegóły w zakładce Opłaty)
• do 17 listopada 2017 r. – zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych i posterów naukowych
2-3 grudnia 2017 r. – IV Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP
• do 11 grudnia 2017 r. – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów
• do 15 maja 2018 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej – autorzy otrzymują 5 pkt. MNiSW. Gwarancja terminu obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 11 grudnia 2017 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
Facebook