Dodatkowa rejestracja!

Szanowni Państwo,

Z uwagi na liczne prośby postanowiliśmy przedłużyć rejestrację na Sympozjum ESKULAP 2015 do 23.10.2015 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego.

Organizatorzy

Prelegenci

Szanowni Państwo!

Swoje wystąpienia podczas II Ogólnopolskiego Sympozjum Biomedycznego ESKULAP wygłoszą:
– Dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. nadzw,
– Dr Rafał Czajkowski,
– Dr hab. Agnieszka Łoboda,
Poniżej przedstawiamy sylwetki naukowe głównych prelegentów:

„System pamięci przestrzennej w mózgu szczura – czy ma znaczenie dla nauk biomedycznych?”

Dr Rafał Czajkowski, Pracownia Pamięci Przestrzennej w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

Kierownik nowo utworzonej Pracowni Pamięci Przestrzennej w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Odbył staże naukowe na UCLA (USA) oraz NTNU (Trondheim) gdzie współpracował z późniejszymi noblistami E. i M. B. Moserami. Obecnie prowadzi samodzielny projekt w ramach grantu „Sonata-bis” NCN, w którym zajmuje się głównie mechanizmami pamięci przestrzennej, w szczególności współdziałaniem hipokampa i obszarów korowych w jej formowaniu. Za pomocą kombinacji technik behawioralnych, elektrofizjologicznych, mikroskopowych i optogenetycznych określa współdziałanie struktur kory z formacją hipokampa przy kodowaniu i odtwarzaniu mapy kognitywnej środowiska.

„Rola oksygenazy hemowej–1 w biologii naczyniowej, biologii nowotworów oraz chorobach nerek”

Dr hab. Agnieszka Łoboda, Zakład Biotechnologii Medycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Medycznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Absolwentka Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie adiunkt w Zakładzie Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stopień doktora uzyskała w 2006 roku natomiast stopień doktora habilitowanego w styczniu 2015 roku. Jej zainteresowania naukowe obejmują molekularne i komórkowe podstawy mechanizmów tworzenia naczyń krwionośnych. Szczególnie interesują ją zaburzenia angiogenezy towarzyszące wzrostowi guzów nowotworowych oraz mechanizmy regulacji ekspresji genów angiogennych w warunkach niedotlenienia (niskiego stężenia tlenu). Bada funkcje cytoprotekcyjnego enzymu, oksygenazy hemowej-1 w chorobach nowotworowych i nerek. Współautorka ponad 50 prac oryginalnych i przeglądowych, które cytowane były około 1000 razy. W 2014 roku współredaktorka książki Angiogenesis and vascularisation – cellular and molecular mechanisms in health and diseases wydanej przez wydawnictwo Springer. Laureatka wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, w tym stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, L’Oreal Polska Nagroda dla Kobiet w Nauce, stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. A także stypendium dla młodych i utalentowanych naukowców- Polityka „Zostańcie z nami”.

„Wirusy grypy ptaków – zagrożenie dla zdrowia zwierząt i człowieka”

Dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. nadzw, Zakład Epidemiologii i Oceny Ryzyka, PIWet-PIB w Puławach

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie. Od 2000 roku pracownik Zakładu Chorób Drobiu, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Od 2011 roku również kierownik zespołu w Zakładzie Epidemiologii i Oceny Ryzyka ww. Instytutu. Jego zainteresowania naukowe są interdyscyplinarne i obejmują zagadnienia związane z epidemiologią, diagnostyką, immunoprofilaktyką i analizą ryzyka związaną z wirusowymi chorobami ptaków, w szczególności grypą ptaków i chorobą Newcastle, jak również nowo pojawiającymi się zakaźnymi chorobami egzotycznymi zwierząt, takimi jak afrykański pomór świń. Ponadto kierownik lub wykonawca w licznych projektach międzynarodowych i krajowych, finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Współautor ok. 50 publikacji w czasopismach naukowych z listy JCR oraz licznych artykułów popularyzujących naukę, komunikatów konferencyjnych i rozdziałów w monografiach.

Publikacja monografii – wersje elektroniczne

Poniżej publikujemy linki do monografii w wersji elektronicznej. Pliki tymczasowo będą dostępne w formie linku do dysku w chmurze, natomiast niebawem zostaną przeniesione do Biblioteki Cyfrowej i udostępnione za pośrednictwem Federacji Bibliotek Cyfrowych. Zastrzegamy, że w najbliższych dniach mogą zostać wprowadzone jeszcze drobne poprawki do udostępnionych pozycji.

Choroby XXI wieku: wybrane zagadnienia

Przegląd nowoczesnych technik i metod leczenia pacjenta

Wybrane substancje: znaczenie dla organizmu oraz możliwe zastosowania

Informacje na temat druku i odbioru wersji papierowych, możliwości pozyskania dodatkowych egzemplarzy zostaną przesłane do autorów w ciągu najbliższego tygodnia wkrótce. W przypadku pojawienia się istotnych poważnych błędów prosimy o niezwłoczny kontakt pod adresem mailowym – kontakt@sympozjum-eskulap.pl

Podsumowanie – I edycja

Dnia 6-7 grudnia 2014 r., na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyło się I Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP. Organizatorem głównym konferencji była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop, Prezydent Miasta Lublin-Krzysztof Żuk oraz Marszałek Województwa Lubelskiego- Sławomir Sosnowski.

Celem sympozjum była wymiana doświadczeń m.in. w zakresie chorób nowotworowych i cywilizacyjnych, innowacyjnych metod leczenia, inżynierii biomedycznej oraz biocybernetyki w medycynie. Gośćmi honorowymi wydarzenia była Pani dr Paulina Własiuk, która zaprezentowała referat pt. „Immunoterapia peptydowa – model doświadczalny czy przyszła opcja terapeutyczna w chorobach nowotworowych układu krwiotwórczego?‘’ oraz Pan dr Łukasz Pietrzyk, autor wykładu inauguracyjnego pt. „Symulacja medyczna jako punkt spotkania medycyny i nauk technicznych”. W wydarzeniu wzięło udział ok. 120 uczestników, którzy przedstawili swoje prace w postaci prezentacji i posterów. Najlepsze prace zostały wyróżnione i ogrodzone upominkami, ufundowanymi przez Rade Doktorantów Uniwersytetu Medycznego. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom Sympozjum.

Harmonogram

I Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP zbliża się wielkimi krokami. Poniżej przekazujemy harmonogram wydarzenia.

Harmonogram ESKULAP 2014

W pliku znajdują się informacje o kolejności wystąpień, godzinach prezentacji ustnych, prezentowanych posterach, a także mapka.

Koniec rejestracji

13 listopada 2014 roku zakończono rejestrację na I Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP. Zarejestrowało się 122 osoby i to one staną się pierwszymi uczestnikami nowej, cyklicznej imprezy.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za podjęcie słusznej decyzji. Mamy nadzieję, że to co przygotowaliśmy sprosta Państwa oczekiwaniom.

Rejestrację czas zacząć

Szanowni Państwo!!!

W zakładce rejestracja został przekazany link do formularza. Zachęcamy do udziału w Sympozjum.

Będzie to doskonała okazja do poznania wielu nowych osób, miłego spędzenia Mikołajek oraz dobrej zabawy.

Przypominamy o konieczności zapoznania się z regulaminem uczestnictwa. Rejestracja na Sympozjum jest równoznaczna z jego akceptacją.

Facebook