IV Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP odbyło się 2-3 grudnia 2017 r. w Inkubatorze Przedsiębiorczości – Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny.
Sympozjum ESKULAP zgromadziło 82 przedstawicieli nauk biotechnologicznych, biologicznych, biofizycznych, biochemicznych, technicznych, a także medycznych, farmaceutycznych oraz z obszaru nauk o zdrowiu. Reprezentowali oni 27 jednostek naukowych z całego kraju.
Arrow
Arrow
Slider

Swoją obecnością jako Gość Honorowy zaszczyciła nas Pani dr hab. Magdalena Jaszek (Adiunkt w Zakładzie Biochemii, Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie), która zaprezentowała temat „Grzyby rozkładające drewno jako nowoczesne narzędzie biomedyczne”.
Uczestnicy zaprezentowali prace kompleksowo obejmujące zagadnienia interdyscyplinarnego podejścia do nauk medycznych i pokrewnych. Wydarzenie było wypełnione wspaniałymi wystąpieniami, dopracowanymi posterami oraz naukową dyskusją.
Piąta edycja Sympozjum ESKULAP będzie kontynuacją inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej odsłonie Sympozjum ESKULAP.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Dr hab. Magdalena Jaszek
Wydział Biologii i Biotechnologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr n. med. Bartłomiej Drop
Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej
Uniwersytet Medyczny Lublin
Dr n. o zdr. Mariola Janiszewska
Katedra Zdrowia Publicznego
Uniwersytet Medyczny Lublin
Dr n. med. Paweł Kiciński
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej
Uniwersytet Medyczny Lublin
Dr n. med. Dorota Żołnierczuk-Kieliszek
Katedra Zdrowia Publicznego
Uniwersytet Medyczny Lublin

 

Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęli:
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
• Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
• Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej

Patronat Medialny nad przedsięwzięciem objęli:
• Laboratoria.xtech.pl
• Biotechnologia.pl
• MEDtube
• Laboratorium Przegląd Ogólnopolski

Facebook